tirsdag 29. januar 2013

Endring av datoar

Dei to neste måndags-samlingane (februar og mars) vert flytta til den NEST-siste måndagen i månaden! Dette er grunna vinterferie 25. februar og påske 25. mars.
 
Nye datoar er altså mandag 18. februar og mandag 18. mars
Oppmøte som før, kl 19:00 i Sjøtun.
 
Elles kan det opplysast om at årsmøtet vert 11. mars. Innkalling kjem!

Ingen kommentarer: