torsdag 11. september 2014

Skuto i skodda

Bilete viser skuto i skodda, full av skuelborn. Dag to utpå fjorden var det lite gagn i å heisa segl. Her ved Lygra:
Tett skodde og vindstille. Elevane måtte ro med dei 10 meter lange årane.
Foto: T. Kallestad

Ingen kommentarer: