mandag 7. mars 2016

Dugnadar våren 2016

På Mørketidssamlinga i februar vart vårens gjeremål knytt til klargjering og sjøsetjing av Brørvikskuto planlagd. Lista nedanfor viser kva som skal gjerast, og kven som har sagt at dei kan vera med. Som vanleg vert det båtskyss til Kvamsholmen frå kaien på Hedlo.

Vatn på Holmen
Dato: Før 4. april
Ansvar: Ola og Trygve

Vaska skuto / klar for smurning
Dato: Mandag 4. april kl 11:00
(Sjå over kva vi treng av tjøre/smurning/beis)
Ansvar: Ola, Trygve, Per, Ove Gunnar

Smurning innvendig
Dato: Laurdag 16. april kl 11:00
Ansvar: Sveinung m/fam., Henning ?, Helene m/fam., Ove Gunnar, Per

Smurning utvendig + årar, master, rå, veng m.m.
Dato: Mandag 18. april kl 11:00
Ansvar: Trygve, Oddny, Per, Andreas, Kjell Leiren

Sjøsetjing
Dato: Laurdag 7. mai kl ?
Ansvar: Andreas, Ola, Kjell Arnstein, Trygve, Kjell Leiren m.fl.

Rigging mast og segl
Dato: Siste frist laurdag 21. mai
Ansvar: Ove Gunnar, Kjell Arnstein

Om du har lyst til å vera med, ta gjerne kontakt med nokon som skal dit! 
Me har ALLTID plass til fleire nevar!


 

Ingen kommentarer: