tirsdag 8. mai 2012

Robåtar i Dyvika

Den 03.mai var ein gjeng med skutefolk i Dyvika for å henta to verneverdige Haldorbåtar.

Nils Dyvik har vore i kontakt med Vaksdal kommune og ynskjer at robåtane skal verta tekne vare på. Kommunen kontakta Skutefolket og me vil hjelpa til med oppbevaring av dei i Skutenaustet. Det lyt utførast ein god del arbeid før båtane får ei god lagring, men no er dei komne under tak i sin nye heim på Kvamsholmen.


Ingen kommentarer: