mandag 4. mars 2013

Årsmøte for 2012


Måndag 11. mars kl  19.00
vert det helde årsmøte for Skutefolket 2012
i «Sjøtun» på Stamnes.
Det vert enkel servering.
Velkomen til ein triveleg kveld saman med trivelege folk!
 
Etter årsmøtet vert det orientering om Skutefolket si deltaking på «Fiskefestival og Kulturdagar i Stamnes» 2013, og om vidare dugnad på skute og naust.


Ingen kommentarer: