fredag 31. januar 2014

Måndagstreff i mars 2014

Det var samla 10 skutefolk i Sjøtun mandag 27. januar som hadde ei riktig kjekk og nyttig pratestund. No lyt vårens og sommarens arbeid og moro med Brørvikskuto planleggjast, så ta gjerne turen på dei oppsette møta i mars!
Komande datoar for måndagstreff er:

Måndag 3. mars 2014 kl 19:00 ... Mørketids-samling

Måndag 24. mars 2014 kl 19:00 ... Årsmøte

Begge kveldar i Sjøtun.Ingen kommentarer: