tirsdag 4. mars 2014

Dugnadar våren 2014

No er det på tide å klargjera Brørvikskuto for ein ny sesong på fjorden, og det er som vanleg bruk for "all slags folk": Kaffikokarar og lappesteikjarar er like velkomne som tjørebreiarar og andre nevenyttige

Det går skyssbåt frå Stamnes kai til Kvamsholmen på dei oppsette tidene. Kontaktpersonen svarar gjerne på spørsmål om du lurar på noko.

Sjå kva dag DU kan stilla, og merk av i kalendaren!

Tirsdag 01. april Kl 18.00-21.00: Ola/Eldfrid - 97 14 20 85
Laurdag 05. april Kl 11.00-16.00: Sveinung - 90 04 31 58

Mandag 07. april Kl 18.00-21.00; Liv og Ben. - 90 97 61 37
Torsdag 10. april Kl 18.00-21.00: Trygve og Oddny - 99 64 25 90
Tirsdag 22. april Kl 18.00-21.00: Ove Gunnar - 90 84 14 45

Laurdag 26. april Kl 11.00-16.00: Kjell Arnstein - 90 27 17 61
Mandag 28. april Kl 18.00-21.00: Andreas - 91 75 16 68
Onsdag 30. april Kl 18.00-21.00: Ola og Eldfrid - 97 14 20 85
Laurdag 03. mai Kl 11.00-16.00: Oddny og Trygve - 99 64 25 90

Ingen kommentarer: