tirsdag 19. april 2016

Skuto snart på sjøen


Dyktige og dugnadsvillige skutefolk var på Kvamsholmen og vaska skuto laurdag, 4. april: Eldfrid, Kjell A., Per, Trygve og Ola.

Førre laurdag, 16. april, var oppgåva å smørja skuto innvendig, medan ho vart smurt innvendig måndagen.

Sjøsetjinga er sett til laurdag 07.mai; tidspunktet er avhengig av flo sjø.

Sjå elles HER for å finna ut meir om dugnadar, og kva Brørvikskuto skal i ferd med det komande året.

Ingen kommentarer: