onsdag 4. mai 2016

Sjøsetjing 2016

Brørviksuto kjem på sjøen laurdag 07.mai på flo sjø kring kl 12:00.
-
Det går skyssbåt frå Stamnes kai; møt opp kl 10:45.

Gjev gjerne beskjed til Andreas om du vil vera med:
Ring, eller send sms til mob 917 51 668.

Målet for dagen er at skuto også skal riggast med mast denne dagen. Dess fleire som er med, dess lettare går arbeidet. Og praten! Det meldast om fint vårver - så hiv deg med om du kan!!!


Ingen kommentarer: