torsdag 21. mars 2013

Dugnadar på Kvamsholmen


Nett som oss folk, treng Brørviksskuto litt stell og omtanke etter ein lang og kald vinter!


Slik vert dugnadsdatoane i april våren 2013:


DAG

DATO

TIDSPUNKT

KONTAKTPERSON

Mandag

08.april

Kl 18:00 – 21:00

Oddny             tlf. 99642590

Laurdag

13.april

Kl 11:00 – 16:00

Andreas           tlf. 91751668

Torsdag

18.april

Kl 18:00 – 21:00

Kjell Arnstein   tlf. 90271761

Laurdag

20.april

Kl 11:00 – 16:00

Sveinung          tlf. 90043158

Torsdag

25.april

Kl 18:00 – 21:00

Ola                  tlf. 97142085

Laurdag

27.april

Kl 11:00 – 16:00

Ove Gunnar      tlf. 90841445

Det er sett opp ein kontaktperson for kvar dugnad. Kontaktpersonen kan fortelje deg kva aktivitetar som er planlagd for kvar gong. Ta kontakt om du lurar på noko.

Kvir du deg for å liggje på kne og skrubbe dørken, eller andre fysiske aktivitetar, er du hjartleg velkommen til å steikje lappar eller smørje lefser til arbeidsfolket. Eller kvifor ikkje - hiv deg med som skutesongar!

Det går båt frå Stamnes ved dugnads-start.
 
Dette er kjekke økter med hyggjelege folk, litt skitarbeid og mykje tullprat!
 
Du tek sjølv med niste - så kokar me kaffien!

Langbord med kaffi, kjeks og kjekke folk!
 

Ingen kommentarer: