søndag 8. oktober 2017

Brørvikskuto på Lyngheisenteret 2017

11.september. På veg til Lygra, Henning og Andreas segla frå Sandviken og heile vegen til Bryggja på Feste. Nordover frå Byfjorden fossa det avgårde. Vidare oppigjennom straumane vart det litt rolegare. Ola og Trygve følgde oss også i år med Veafjord som "supplybåt"; det er heilt naudsynt for å gjennomføra eit slikt opplegg på ein sikker og trygg måte.

12-14. september. Segling med skuleklassar (3+3+2). Det var fine dagar med greie elevar som segla, knytte knutar og rodde. Alle fekk god naturalkost på Lyngheisenteret etter "arbeidsdagen" og seinare vart det sosialt samvere med prat og trekkspel. Torsdag ettermiddag drog vi heimatt med skuto og bar på land alt utstyret på Kvamsholmen.

Skutefolket håpar borna fekk gode opplevingar og fine minner desse dagane. Og me takkar Kjell Magnus Økland for dei flotte bileta frå årets oppdrag på Lyngheisenteret!

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus ØklandFoto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Ingen kommentarer: