torsdag 12. april 2018

Dugnadsrapport 12. april 2018

"I dag var me 6 pers. på dugnad på Kvamsholmen,  me starta kl 11.00 og reiste heim kl 16.00. Sol, vind og hyggelege folk!

Gjort i dag:
Skuto vart tjørebreidd utvendig, ned til bunnsmurningslinja.
Skuto vart støvsugd nøye innvendig, og tjørebreidd innvendig ned til dørken.
(Under dørken vart det smurt med tjøre i fjor, og det ser så bra ut at det trengs ikkje noko meir i år.)

Det som står att er:
Bunnsmurning.
Leggja ned dørken og smørja med Kystolje.
Smørja med Beis der det trengs, på tofter og vengtak, evt master, årer og rå."

Ingen kommentarer: