torsdag 16. mars 2023

DET SKJER i 2023 (klikk her for å opne)

21. feb: Mørketidssamling (Grupo)

28. feb: Vedlikehald av seglet (Bedehuset)

21. mars: ÅRSMØTE og Mørketidssamling (Grupo)


April/Mai: Vårpuss (Kvamsholmen)

06.mai: Mål om SJØSETJING


04.juni: Fjordadag

29. juli: Fiskefestival

19. august: Brudlaup

Ingen kommentarer: