mandag 30. april 2018

Sjøsetjing 2018

I år vart Brørvikskuto sjøsett laurdag 28. april. Det gjekk som vanleg skyss frå Stamnes kai og ut på Kvamsholmen. På førehand hadde ihuga dugnadsarbeidarar reingjort og smurd skuto med bunnsmurning og Kystolje. Sidan vart det ordna til nye fester i sjøen bak skuto. I tillegg vart blokka festa, og rullen montert på styrbord side.

Skuto ligg no på Hedlo klar til ein ny sesong. Skutefolket inviterer alle som vil ombord når anledninga byr seg!


torsdag 12. april 2018

Dugnadsrapport 12. april 2018

"I dag var me 6 pers. på dugnad på Kvamsholmen,  me starta kl 11.00 og reiste heim kl 16.00. Sol, vind og hyggelege folk!

Gjort i dag:
Skuto vart tjørebreidd utvendig, ned til bunnsmurningslinja.
Skuto vart støvsugd nøye innvendig, og tjørebreidd innvendig ned til dørken.
(Under dørken vart det smurt med tjøre i fjor, og det ser så bra ut at det trengs ikkje noko meir i år.)

Det som står att er:
Bunnsmurning.
Leggja ned dørken og smørja med Kystolje.
Smørja med Beis der det trengs, på tofter og vengtak, evt master, årer og rå."

torsdag 18. januar 2018

Mørketidssamlingar 2018

Sola har snudd og det igjen tid for Skutefolket å samlast. Me inviterer også i år til mørketidssamlingar i SJØTUN for å samtala om året som gjekk - og leggja planar for året som kjem. Møtetidene er som fylgjer:
Tysdag 30. januar kl 19:00
Tysdag 20. februar kl 19:00
Tysdag 20. mars kl 19:00 - ÅRSMØTE 

lørdag 30. desember 2017

Skutelogg frå 2017

Januar
31. januar: Mørketidssamling

Februar
28. februar: Mørketidssamling

Mars
28. mars: ÅRSMØTE

April
Datoar for vask og vårpuss finn du her
22. april: Reingjering. Smørja innabords.
27. april: Smørja utvendig.
Mai/juni
06. mai: Smørja utvendig.
Veke 19: Sjøsetjing

25.mai: Tour des Fjords

Juli/August
30. juli: Fiskefestival og kulturdagar i Stamnes
19. august: 12-åringar på tur/Kyrja i Vaksdal

September/Oktober
6. og 7. september: Turar på byfjorden
9-10. september: Sandviksdagene
11-14. september: Lyngheisenteret på Lygra

07.oktober: Skuto vart "sveiva" inn i naustet.

onsdag 18. oktober 2017

TAKK! frå styret

Attpå enno eit år med mykje aktivitetar både i, kring og med skuto, vil styret takka alle dei trufaste og ihuga dugnadsfolka som har gjort at Brørvikskuto har hatt vind i segla også i år. Mange av dykk har fleire roller, og brukar mykje tid på skuto.

Tjørebreiarar, seglarar, riggarar, lappesteikjarar og trekkspelarar, skuteopptrekkjarar, ja, endåtil papirarbeidarar i "administrasjonen" og eit par tusenkunstnarar har me med oss. Berre for å nemna nokre.  

Tusen takk for innsatsen!

Helsing frå styret i Skutefolket

Brørvikskuto vert "sveiva" i hus

Her er eit referat frå 07. oktober 2017 då skuto vart teken på land. Dette var siste skuteaktivitet denne  hausten. 
Vi var 9 stk som tok skuta på land, tok ut alt som var i skuta slik at skroget får lufta seg. Vi vaska ho både utvendig og inni. Dei som var med: Ove Gunnar, Kjell Arnstein, Per, Norvald, Lars Olav, Stein, Henning, Anita, Andreas.
Etter skuta var kome i hus var det etter god, gamal dugnadstradisjon rjomegraut og dravle på segl-loftet. Skutefolk veit å kosa seg!
På veg til naustet ein fin haustdag. Per slepar med motorbåten sin og skysser deltakarane

Kjell slepar skuta inn på opptrekket.
Sløa vert gjort klar. Skubba ut i rett posisjon og smurt med matolje slik at det ikkje skal væra alfor tungt å sveiva.

Ove Gunnar set på rullen og finjusterer skuta på sløa.

Så er det berre å sveiva. Dei fleste tok eit tak.
Rullen (patenten) Ove Gunnar har laga til slik at skuta glir langs båtopptrekket. Dette lettar arbeidet mykje mot før då mange mann måtte halda balanse i ho og flytta på bukkar for å sikra på begge stykke for stykke oppover.

Den nye kryssholten og boltar som Ove Gunnar laga og monterte nokre timar etter at han fekk vita at den gamle var rotna. Vi testa den på Lygra og den er mykje betre en den forrige som vi fekk laga av spesialistar i Norheimsund. (Det er her vi festar tauet som vi heiser opp råa og seglet med).

Oppfinnaren føl med at alt virkar som det skal.

Vi er glade for at vi fekk spylt og skrubba med det same ho kom på land. Då er det greiare å begynna på at til våren.

Og der står ho klar for skraping og tjørebreiing og mykje anna... om ei stund.
Frå samling på skuteloftet. Når "gulrota" etter endt arbeidsøkt er dravle med kringle og spekjeskjøt motiverer det til skikkeleg innsats.

Alle bileta er tekne av Anita MK Harestad. 

søndag 8. oktober 2017

Brørvikskuto på Lyngheisenteret 2017

11.september. På veg til Lygra, Henning og Andreas segla frå Sandviken og heile vegen til Bryggja på Feste. Nordover frå Byfjorden fossa det avgårde. Vidare oppigjennom straumane vart det litt rolegare. Ola og Trygve følgde oss også i år med Veafjord som "supplybåt"; det er heilt naudsynt for å gjennomføra eit slikt opplegg på ein sikker og trygg måte.

12-14. september. Segling med skuleklassar (3+3+2). Det var fine dagar med greie elevar som segla, knytte knutar og rodde. Alle fekk god naturalkost på Lyngheisenteret etter "arbeidsdagen" og seinare vart det sosialt samvere med prat og trekkspel. Torsdag ettermiddag drog vi heimatt med skuto og bar på land alt utstyret på Kvamsholmen.

Skutefolket håpar borna fekk gode opplevingar og fine minner desse dagane. Og me takkar Kjell Magnus Økland for dei flotte bileta frå årets oppdrag på Lyngheisenteret!

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland
Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus ØklandFoto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland

Foto: Kystsogevekene/Kjell Magnus Økland