tirsdag 3. april 2012

I kjende farvatn

Fekk du ikkje dette med deg i 2007- eller har du lyst på ein gjensyn?


Dag Lindebjerg var for nokre år sidan programleiar i dokumetarserien

Her tek han sjåaren med ombord på ulike båtar som alle har hatt stor verkand på livet til folk opp gjennom tidene:

Hvert program har hvert sitt tema, som robåter, som seilbåter, som båtbygging. Programmene bygger på til sammen 32 båthistorier, historier om folk som har vært avhengig av båt i sitt daglige virke (nrk.no).


Det er særleg det fyrste programmet i serien som er interessant for oss som høyrer heime i Indre Osterfjord. Her er Lindebjerg saman med Arne Høyland; roande frå Mo til Bolstad i ein oselvar serverer dei mykje kjekk lokalhistorie på vegen. Skutefolka Ola, Kjell, Arild og Kjell Arnstein lastar Brørvikskuto med ved i Mellesdalen (10 minutt ut i programmet), og skuta sine 10 meter lange årar vert prøvd ut!


I tredje program besøkjer Lindebjerg Eksingedalen der sauene vert frakta i særeigne "ferger", medan ein i fjerde program kan oppleve gamledampen Oster i fin fart gjennom Osterfjorden på veg mot Bergen.

Ei oversikt over innhaldet i dei ulike programma, finn du her.

Ingen kommentarer: