tirsdag 21. februar 2023

Referat frå MØRKETIDSSAMLING for SKUTEFOLKET, tirsdag 21. febr.2023

 

Ti medlemer møtte: Andreas, Anita, Per, Henning, Trygve, Oddny, Lars Olav, Ola,

Eldfrid og Kjell Arnstein.

 

·       Me byrja med å snakka om Skutefolket sin blogg.  Denne har vore litt forsømt, mykje av at medlemene ikkje har sendt inn stoff til redaktør Susanne.  Me valde ei lita gruppe som vil sjå på dette:  Susanne, Andreas, Lars Olav og Oddny.  Oddny kallar inn til møte.

·       Det er vorte nye, strenge reglar for kor mange passasjerar  me har lov å ta med ombord i Brørvikskuto, 12 pass. + mannskap. No er det litt usikkert om det er andre reglar for skuleborn/barnehagar. Dette på me prøva å få klarheit i.

·       Me må flytta landtauet til Skuto når ho ligg på Stamnes.  Kjell Arnstein tilbyr at Skuto kan fortøyast på hans eigedom, og då kan me bruka same ilen som no. 

·       Kai-kranen på Kvamsholmen: Spelet må flyttast/justerast.

 

·       Her kjem nokre datoar som de må merka deko:

·       Vedlikehald / synfaring av seglet (Bedehuset):  tirsdag 28. februar kl 18.00.  Ola tingar huset.

·       Neste Mørketidssamling + Årsmøte (Grupo):  tirsdag 21. mars kl 18.00.

Då vert det sett opp datoar for dugnadar til klargjering / vårpuss av Skuto.

Me har som mål: 

Sjøsetjing av Skuto laurdag 6. mai 2023 kl 12:00

Fjordadag i samarbeid med Stamnes Idrettslag: Forslag på søndag 4. juni 2023

Fiskefestival  (stand med lappesteiking/prøva å rekruttera nye /unge medlemer?) lørdag 29.juli 2023

Brudlaup / måga skuto?  lørdag 19. august 2023

 

Takk for hyggeleg samvær! 

Håpar me vert fleire neste gong!  Det vert god tid til å skravla innimellom, og godt med plass i

Allaktivitetshuset i Grupo.  Og så er det alltid kjekt å koma saman!

 

Helsing Skutefolket

Oddny (skrivar)

Ingen kommentarer: